carrera1  carrera2  fp1  fp2  q1  q2  warmup 
Resumen de la sesión q2 disputada en Monza en 2011
Pos # Pais Piloto Equipo Coche Categoria Vueltas Tiempo
1 2 United Kingdom.png robert huff Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 4 1:59.034
2 1 France.png yvan muller Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 4 1:59.131
3 8 Switzerland.png alain menu Chevrolet Chevrolet Cruze 1.6T 4 1:59.433
4 5 Hungary.png norbert michelisz Zengo-Dension Team BMW 320 TC Y 4 1:59.458
5 18 Portugal.png tiago monteiro SUNRED Engineering SEAT Leon 2.0 TDI 4 1:59.574
6 9 Hong Kong.png darryl o'young bamboo engineering Chevrolet Cruze 1.6T Y 3 1:59.866
7 11 Denmark.png kristian poulsen Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC Y 4 2:00.010
8 15 Netherlands.png tom coronel ROAL Motorsport BMW 320 TC 4 2:00.244
9 25 Morocco.png mehdi bennani Proteam Racing BMW 320 TC Y 4 2:00.930
10 3 Italy.png gabriele tarquini Lukoil SUNRED SEAT Leon 2.0 TDI 4 2:01.073
equipo piloto puntos
volvo T. Björk 255,5
honda N. Michelisz 249
citroën M. Bennani 216
volvo N. Catsburg 211,5
citroën T. Chilton 210,5
chevy E. Guerrieri 205
honda Tiago Monteiro 200
citroën R. Huff 183
volvo N. Girolami 112
10º lada Y. Ehrlacher 90
11º chevy T. Coronel 69
12º citroën J. Filippi 34
13º lada K. Gleason 32,5
14º honda R. Michigami 19
15º lada F. Souza 8,5
16º honda A. Panis 2
17º honda D. Nagy 1
18º honda Z. Szabo 1
19º lada M. Fernandes 0
20º honda G. Tarquini 0
21º chevy K. Richard 0
22º lada M. Ka Lok 0
23º chevy P. Wah Wong 0
24º citroën M. Qing Hua 0
25º chevy K. Clerebold Chan 0
Resultados completos
posición equipo puntos
volvo Volvo 804,5
honda Honda 792
Resultados completos
equipo piloto puntos
citroën T. Chilton 120
citroën M. Bennani 119,5
citroën R. Huff 113
chevy E. Guerrieri 85
lada Y. Ehrlacher 76
chevy T. Coronel 61,5
citroën J. Filippi 51
lada K. Gleason 38,5
honda A. Panis 11
10º honda D. Nagy 11
11º lada F. Souza 5
12º chevy K. Richard 3
13º citroën M. Qing Hua 3
14º honda Z. Szabo 3
15º lada M. Fernandes 2
16º lada M. Ka Lok 0
17º chevy P. Wah Wong 0
18º chevy K. Clerebold Chan 0
Resultados completos
posición equipo puntos
citroën Sebastien Loeb Racing 157
citroën all-inkl.com Münnich Motorsport 112
chevy Campos Racing 99
lada RC Motorsport 97
chevy ROAL Motorsport 81,5
honda Zengö Motorsport 55
Resultados completos